Manteniment d’elements de carreteres associats a biodiversitat: nova publicació del CEDR

  El passat 8 de desembre, l’organització internacional Conference of European Directors of Roads (CEDR) va publicar el document Maintenance of ecological assets que tanca el programa de recerca ‘Roads and Wildlife – Transnacional Road Research  Program’ iniciat l’any 2013. Es tracta d’una guia pràctica adreçada als gestors d’infraestructures lineals de transport que aporta instruccions […]