Recommend Print

Infraestructures i biodiversitat

infraestructura-carretera-pas-fauna-minuartia

  • Reducció d’impactes de carreteres i ferrocarrils
  • Prevenció d’accidents amb animals
  • Disseny passos de fauna
  • Reducció d’impactes d’infraestructures hidràuliques
  • Reducció d’impactes de parcs eòlics
  • Seguiment i avaluació d’efectivitat de mesures
  • Direccions d’obra
  • Formació i redacció de manuals i prescripcions tècniques

 Projectes de Referència:

Coordinació del projecte Fragmentación de Hábitats causada por infraestructuras de transporte

Per encàrrec de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Coordinació de les actuacions que donen continuïtat al projecte europeu COST 341. Inclou diverses actuacions com la redacció i distribució d'un Butlletí electrònic sobre el tema, la secretaria d'un Grup de Treball amb representants d'administracions de transport i medi ambient, la coordinació de bases de dades de bibliografia i mesures correctores aplicades a l'estat espanyol, etc.

Participació en el seguiment d'afeccions sobre vertebrats del buidat de l'embassament de Barasona
En col·laboració amb el Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona i per encàrrec de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Estudis previs de l'estat de les poblacions de llúdriga, ocells i altres vertebrats en trams dels rius Ésera i Cinca afectats pel buidat. Seguiment dels efectes durant dos anys, aplicant diferents mètodes que inclouen l'obtenció d'imatges de llúdrigues (fotografia i filmacions) a la zona afectada per l'actuació.

Disseny i seguiment de l'efectivitat de passos de fauna en carreteres
Aplicació del seguiment de pas de fauna en 4 trams d'autopistes de Catalunya (projecte finançat per la Fundació la Caixa) i en diferents trams de l'Eix Transversal (finançat pel Departament de Medi Ambient i per GISA). Aplicació de fototrampeig, enregistrament de petjades sobre substrat preparat i filmacions amb infraroig, a la detecció de pas de mamífers per passos de fauna i altres estructures transversals a la carretera.

Estudi de corredors biològics i disseny de passos de fauna en la línia del Tren d'Alta Velocitat
Per encàrrec de Gestor d'Infraestructuras Ferroviarias, GIF, i en col·laboració amb l'empresa IBERINSA. Aplicació de mètodes d'identificació de corredors biològics, selecció de la ubicació i tipologia de passos en el traçat de ferrocarril en trams que discorren per Castilla-la Mancha i Catalunya.

Redacció d'un Manual de prevenció i correcció dels impactes de les infraestructures viàries sobre la fauna
Publicat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (Quaderns de Medi Ambient, 4). 1a edició any 1999, 2a edició any 2000.

Participació en la redacció del Manual Wildlife and Traffic. A Hanbook on Identifying Conflicts and Designing Solutions
Produït en el marc del projecte europeu d'intercanvi tecnològic i científic Acció COST 341. Habitat Fragmentation caused by transportation infrastructures. Per encàrrec del Ministerio de Medio Ambiente. Coordinació de l'apartat sobre programes de seguiment i avaluació de l'efectivitat de les mesures correctores.

Estudi de corredors biològics i proposta de passos de fauna en el traçat del canal Segarra-Garrigues
Per encàrrec de l'empresa Regs de Catalunya SA (REGSA). Aplicació de metodologia pionera basada en SIG per a la identificació de les zones de connector ecològic, d'interès per a la dispersió de carnívors i ungulats. Validació del model aplicat mitjançant treballs de camp. Selecció de la ubicació i tipologia de passos de fauna i de rampes de sortida d'animals al llarg del traçat del canal.

Descarrega els PDF de les fitxes de serveis:

xarxes