Recommend Print

Control d’espècies exòtiques invasores

control-exotic-2-minuartia

  • Detecció, avaluació i control d'espècies exòtiques.
  • Avaluació del risc i diagnòstics del grau d'invasibilitat.
  • Control de fauna exòtica en basses i canals.
  • Gestió i control de fauna exòtica en el medi urbà.
  • Restauració d'ambients aquàtics i terrestres.
  • Protocols d'actuació per evitar recolonitzacions i noves introduccions
  • Direccions d’obra d’actuacions de control.
  • Formació a equips de manteniment d’infraestructures.
  • Formació i organització de voluntariat.

Projectes de referència

Control de tortugues al·lòctones en masses d'aigua del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Mitjançant paranys de captura i amb la col·laboració del personal del Parc Natural es van enretirar exemplars de tortuga de Florida (Trachemys scripta) presents en ambients aquàtics del Parc Natural. Properament s'assajarà l'ús d'altres tècniques de control. Aquesta espècie de tortuga al·lòctona, considerada bioinvasora, suposa una amenaça per a espècies autòctones sobre la que depreda. Als paranys també es capturaren alguns individus de tortuga de rierol (Mauremys leprosa), espècie autòctona i protegida a Catalunya, que foren examinats, marcats i alliberats per al seu seguiment.

Retirada de peixos introduïts en una bassa al Parc de Montjuïc
Tècnics de Minuartia han col·laborat amb Galanthus i amb la Universitat de Girona en la captura mitjançant pesca elèctrica de peixos introduïts (carpes i gambúsies) a la bassa del Viver Tres Pins de Montjuïc, amb l'objectiu d'eradicar-los i permetre de nou la reproducció d'amfibis en aquesta zona.

Inventari d’espècies exòtiques en espais naturals protegits.

ŸDireccions d’obra i actuacions per al control/ eradicació d'espècies de flora exòtica invasora, principalment Arundo donax, Robinia pseudoacacia, Acer negundo i Ailanthus altissima, entre altres.

ŸControl de tortugues al·lòctones (Trachemys scripta) en masses d'aigua mitjançant paranys de captura.

ŸRetirada de peixos introduïts (carpes i gambúsies) per millorar les poblacions d'amfibis mitjançant pesca elèctrica.

ŸSeguiment d’actuacions de control d'espècies exòtiques invasores en diferents espais fluvials.

Veure informació sobre el projecte R+D+I ‘Tecnologies per al control d’espècies exòtiques invasores en hàbitats aquàtics

Descarrega el pdf de les fitxes de serveis:

 

xarxes