Recommend Print

Conflictes amb la fauna

1-conflicte-fauna-senglar-jabali- minuartia

  • Tècniques per reduir danys i molèsties causades per fauna salvatge.
  • Prevenció de conflictes en zones urbanitzades.
  • Reducció de danys causats per ocells, senglar, cèrvids, etc.
  • Gestió de poblacions de fauna urbana.
  • Rescats de fauna en obres de manteniment d’infraestructures i edificacions.
  • Assessorament sobre fauna i urbanisme (zones verdes, mobiliari urbà, edificacions, etc.)

Projectes de referència:

Prevenció de danys causats per senglar en prats del Parc Natural de l'Alt Pirineu
Per encàrrec del Parc Natural de l'Alt Pirineu (DMAH). S'assagen diferents mètodes aplicables per a la reducció dels danys de senglar en prats de dall i pastura, com són els repel·lents olfactius i el pastor elèctric. S'elabora un document amb recomanacions per a la correcta instal·lació del tancat elèctric, sistema que es mostrà més eficaç.

Problemàtiques causades pel senglar als Espais Naturals del Delta del Llobregat
Encarregat per l'Ajuntament de Viladecans i el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. Anàlisi de la situació de l'espècie i dels conflictes que genera sobre el patrimoni natural de l'espai i les activitats humanes de l'entorn. Proposta de les línies de gestió per a evitar o reduir aquestes problemàtiques.

El senglar a la Mitjana de Lleida i als espais agrícoles de les rodalies
Encarregat per l'Ajuntament de Lleida. Anàlisi de l'ús de l'espai de la Mitjana de Lleida i l'entorn del riu Segre per part dels senglar. Proposta de mesures de control i per reduir els conflictes causats per l'espècie en aquest espai i els conreus de les rodalies. Proposta de metodologia de seguiment de la població.

Prevenció del risc de col·lisions amb aus a l'Aeroport de Barcelona
Redacció, seguiment i avaluació del Programa Integrat de gestió del Risc de Col·lisions amb Aus a l'Aeroport de Barcelona, seguiment i avaluació d'aquest. Anàlisi de l'evolució de les col·lisions. Proposta d'actuacions per reduir la presència d'aus i minimitzar la probabilitat d'impactes. Assaig de noves mesures. Assistència a congressos internacionals sobre birdstrikes. Per encàrrec de l'Oficina Executiva del Pla Barcelona (AENA)

Programa de gestió del risc per presència de fauna a l'Aeròdrom de Lleida-Alguaire
Per encàrrec de l'empresa pública Aeroports de Catalunya (DPTOP). Identificació de les principals espècies d'animals que poden veure's involucrades en col·lisions amb aeronaus. Proposta d'actuacions a aplicar per reduir del risc de col·lisió. Proposta de seguiment a llarg termini de l'evolució de la problemàtica.

Estudi de la població de corbs marins al delta del Llobregat i adequació de joques
Anàlisi de la situació dels corbs marins al delta del Llobregat i identificació de les joques utilitzades. Identificació de sectors potencialment aptes per acollir nous dormidors de l'espècie. Assaig de la utilització d'estructures artificials per crear noves joques. Adequació de joques alternatives per evitar la ocupació de sectors conflictius per col·lisió amb aeronaus. Encarregat per l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Instal·lació de barreres d'olor i proposta de mesures per reduir els riscos de seguretat viària que comporta el pas d'ungulats per les calçades de les carreteres del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
Impulsat per l'equip de gestió del Parc Natural i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Instal·lació, manteniment i seguiment de l'efectivitat de les barreres olfactives, composades per productes amb olor de predadors i humanes, que tenen com a objectiu provocar l'alerta de les daines o senglars que intenten creuar la carretera i reduir les probabilitats de col·lisió amb els vehicles.

Assajos de protecció de conreus mitjançant aplicació de repel·lents olfactius al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
Impulsat per l'equip de gestió del Parc Natural i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Proves d'efectivitat de diferents productes repel·lents que tenen la funció d'evitar que els ungulats entrin en els camps de conreu.

Identificació i propostes d'actuació en punts on es produeixen col·lisions amb ungulats a les carreteres del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Per encàrrec del Parc Natural i en el marc d'un contracte d'assessorament en la gestió de la fauna. Inventari dels punts on es produeixen col·lisions amb senglars, cabirols o altres ungulats, per portar a terme una inspecció posterior i plantejar possibles mesures correctores. Aquests treballs es porten a terme en altres espais protegits de les omarques gironines.

Descarrega els PDF de les fitxes de serveis:

xarxes