Recommend Print

Gestió del risc per fauna en aeroports

4-fauna-aeroport-birdstrike--minuartia

  • Estudis de riscos d’impactes amb ocells (bird strikes)
  • Projectes per a la certificació d’aeroports.
  • Seguiment i avaluació de l’efectivitat de les mesures.
  • Auditories sobre riscos per fauna en aeroports
  • Assessorament i instal•lació de radars per a la detecció d’ocells.
  • Tecnologies per a detecció i dispersió de fauna.
  • Formació a equips de tècnics aeroportuaris.

Projectes de referència

Formació sobre tècniques per reduir conflictes amb ocells en aeroports a l’Institute of Wildlife Conservation de Taiwan

Classes de formació en un curs de postgrau centrat en la gestió de conflictes entre fauna i infraestructures de transport que va incloure sessions sobre tècniques per reduir col•lisions d’aeronaus amb ocells en aeroports. NATIONAL PINGTUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (TAIWAN).

Prevenció del risc d’impactes amb ocells a l'Aeroport de Barcelona-el Prat

Redacció, seguiment i avaluació del Programa Integrat de gestió del Risc de Col•lisions amb Aus a l'Aeroport de Barcelona-el Prat. Anàlisi de l'evolució de les col•lisions. Proposta d'actuacions per reduir la presència d'aus i minimitzar la probabilitat d'impactes. Avaluació d’actuacions implantades. Assaig de noves mesures. Comunicació. AEROPORT DE BARCELONA - EL PRAT. AENA.

Estudi per a la prevenció d’impactes i reducció de riscos per fauna del nou aeroport internacional de la Región Brunca (Costa Rica)

Estudi per a la prevenció d'impactes sobre la fauna i la reducció de riscos per a la seguretat aeronàutica en el marc de l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte. Integració a l’equip d’ornitòlegs de Costa Rica experts en ocells tropicals. Anàlisi de la fauna present en el futur emplaçament de l'aeroport. Proposta de mesures per evitar impactes sobre la fauna. Redacció del Pla de prevenció del perill aviar i fauna, per reduir riscos causats per animals. ACCIONA INGENIERÍA - Encàrrec de ORGANITZACIÓ D’AVIACIÓ CIVIL INTERNACIONAL (OACI)

Programa de gestió del risc per presència de fauna a l'Aeroport de Lleida-Alguaire

Identificació de les principals espècies d'animals amb risc potencial de col•lisions amb aeronaus. Pla d'actuacions a aplicar per reduir del risc de col•lisió. Proposta de seguiment de l'evolució de la problemàtica. AEROPORTS DE CATALUNYA

Programa de gestió del risc de fauna a l'Aeroport de La Seu d’Urgell-Andorra

Identificació de les principals espècies d'animals amb risc potencial de col•lisions amb aeronaus. Pla d'actuacions a aplicar per reduir del risc de col•lisió. Proposta de seguiment de l'evolució de la problemàtica. AEROPORTS DE CATALUNYA

xarxes