Recommend Print

Avís Legal

Denominació Social: MINUARTIA ESTUDIS AMBIENTALS, SL

Nom Comercial: MINUARTIA / CIF: B58928656

Domicili Social: C/ Ptge. Domènec, 3 – 08470 SANT CELONI

Telèfon: 93 848 40 30 / Fax: 93 848 42 92 / Correu electrònic:info@minuartia.COM"> info@minuartia.COM

Nom de domini: www.minuartia.com

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la normativa que la desenvolupa, el responsable del lloc web, en compliment del que disposen els articles 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris d’aquest que facilitin les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.L’usuari presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a Minuartia Estudis Ambientals, SL, i al tractament automatitzat d’aquests. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

El responsable garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’usuari podrà exercitar els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través de:

Correu electrònic: info@minuartia.com / Fax: 93 848 40 30 / Correu postal: Ptge. Domènec, 3 – 08470 SANT CELONI

L’enregistrament de les dades té per finalitat millorar la relació amb els clients i proveïdors, agilitar el procés de tramesa d’informació i documentació, mantenir informats els usuaris del lloc web de les novetats en els serveis i conèixer els seus interessos i preferències sobre els nostres productes.

xarxes