Recommend Print

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa impulsa el mecenatge d’empreses per restaurar hàbitats

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa impulsa ...

El Parc Natural està portant endavant iniciatives de millora del patrimoni natural i del paisatge, mitjançant acords de mecenatge amb empreses ubicades en el seu àmbit.
En aquest marc, i amb l’assessorament tècnic de MINUARTIA, està impulsant el mecenatge per restaurar basses i aiguamolls que afavoreixen la conservació dels organismes aquàtics i ofereixen punts de reproducció per a les granotes i gripaus. Concretament el dossier “Salts d’alegria” adreçat a les empreses, destaca l'interès de la seva col·laboració amb el Parc i la seva implicació en la conservació de la biodiversitat i la infraestructura verda, i proposa accions concretes en les que poden participar.


Aquest document és el primer d’una sèrie que el Parc té previst elaborar presentant a les empreses una àmplia diversitat d’opcions per al mecenatge, entre les quals s’inclouen també actuacions per a la recuperació del patrimoni de la pedra seca o la instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics en algun dels aparcaments públics del Parc.

xarxes